CÔNG TY TNHH NTG

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC CỨNG, LÀM MỀM

Hiện nay, rất nhiều nơi có nước nguồn từ giếng khoan, hay nước máy do các nhà máy địa phương cung cấp có lượng canxi trong nước khá cao, vượt ngưỡng cho phép của nước ăn uống theo tiêu chuẩn Việt Nam QCVN01-2009/BYT. Ngưỡng cho phép độ cứng của nước là 300 mg/lít. Việc sử dụng nước cứng cho các…

Xem chi tiết