CÔNG TY TNHH NTG

CÁC TIÊU CHUẨN TRONG LÒ HƠI

1. Tiêu chuẩn kiểm soát tạp chất tạo cặn theo ASME ( Tổ chức kỹ thuật Mỹ) 2. Tiêu chuẩn IS 10392 – 1982 3. Tiêu chuẩn lò hơi Việt Nam 4. Quy định về An toàn nồi hơi và bình chịu áp lực tại VN 5. Quy định kiểm soát ô nhiễm lò hơi – QCVN 19-2009/BTNMT 6. Tiêu…

Xem chi tiết
CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

1. TCVN 5687-2010_01 Tiêu chuẩn thiết kế thông gió điều hòa 2. TCVN 6307-1997-ISO – Hệ Thống Lạnh – Phương Pháp Thử 3. TCVN 6104 : 1996 – Hệ thống lạnh an toàn 4. Tiêu chuẩn mỹ……………

Xem chi tiết
CÁC CHỈ TIÊU ĐẠT CHUẨN TRONG NƯỚC SINH HOẠT

Các chỉ tiêu Đơn vị Nước sinh hoạt Giới hạn cho phép Nồng độ pH     6.5-8.5 Độ đục NTU   < 2 Màu sắc nước     Trong suốt Mùi vị     Không mùi, vị lạ Hàm lượng Clorua mg/l   <250 Hàm lượng sắt mg/l   <0.5 Hàm lượng Mangan mg/l   < 0.5 Hàm lượng…

Xem chi tiết